PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp


Keynotes

 

     
Anna Björkdahl
Specialistsjuksköterska och forskare

- Specialistsjuksköterskans roll i Safewards

Anna Björkdahl är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och medicine doktor. Hon arbetar som utvecklingschef på Psykiatri Södra Stockholm och bedriver forskning vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Hon har ett mångårigt intresse för att öka kunskapen kring hot- och våldsprevention och bemötande i psykiatrisk heldygnsvård där utvecklingen av Bergenmodellen, Lugna rummet och rutiner vid akut lugnande injektioner är några exempel hon står bakom. Sedan 2019 driver hon tillsammans med kollegor i Region Örebro län forsknings- och utvecklingsprojektet Safewards Sverige. 

   

 

henrik-ohqh.png  
Henrik Eriksson
Professor i omvårdnad

- Att tänka om: vårdvetenskapens möjliggörande av nya perspektiv i specialistutbildning i psykiatrisk vård  

Henrik är utbildad undersköterska, leg. sjuksköterska med vårdlärarexamen, fil.dr. i vårdpedagogik och docent i vårdvetenskap. Han är för närvarande professor i vårdvetenskap vid hälsovetenskapliga institutionen, Högskolan Väst. Han har främst intresserat sig för områden som rör den postmoderna tiden, rummen och perspektivens betydelse och konflikter för omvårdnad som kunskapsområde. 

   

 

bengt-ncbl.png  
Bengt Sprowede
Hjärnkollsambassadör

- Perspektiv på komptens

Bengt Sprowede har både arbetat och varit patient inom psykiatrin och har därmed stor erfarenhet av psykiatrisk vård från olika perspektiv både vad gäller innehåll och bemötande. Han menar att det finns en bild att speciellt män inte ska må dåligt i själen och många har inte orden för att säga att man mår dåligt eller är deprimerad.

Bengt arbetar idag som MB (Medarbetare med Brukarerfarenhet) på Norra Stockholms psykiatri öppenvård/heldygnsvård, vilket betyder att han är egenerfaren av bipolär sjukdom, som ett stöd till återhämning för patienter. Som föreläsare vill Bengt berätta om fördomar/stigmatisering/ återhämtning/ bemötande/arbetspolitiska frågor samt faktorer som kan påverka vår psykiska hälsa.

   

 

oili-dahl-mg-9749-igtf.jpg  
Oili Dahl
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

- Specialistsjuksköterska - en profession i förändring

Oili Dahl är ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Hon är specialistsjuksköterska inom intensivvård, forskare och arbetar som utbildningschef i omvårdnad vid Karolinska sjukhuset. Hon har ett mångårigt intresse för professionsfrågor och vill verka för att stärka sjuksköterskors professionsutveckling. Detta genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer på olika nivåer och arbetssituationer där sjuksköterskor kan arbeta med hela sin kompetens. Vidare agerar hon för att påverka framtidens specialistutbildning, sjuksköterskors fortbildning och ökad omvårdnadsforskning.

     
ullakarin-5zmw.jpg  
Ulla Karin Nyberg
Psykiatriker

- Mötet med den som inte orkar leva - om betydelsen av specialistkompetens och samverkan.

Ullakarin Nyberg är psykiater i Norra Stockholms psykiatri med klinisk inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid. Hon forskar vid Karolinska institutet, handleder, skriver böcker och är en flitigt anlitad föreläsare. Ullakarin är också programledare för Livet med Ullakarin Nyberg i Sveriges Radio P1 och en av sommarpratarna 2021.