PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Kära medlemmar,

Det är med ledsamhet som PRFs styrelse har tagit beslutet att ställa in årskonferensen i Göteborg 2022. Smittspridningssituationen gör det svårt att planera för en fysisk konferens både för oss som arrangörer och för våra medlemmar som deltagare. I ljuset av denna situation har vi alltså beslutat att skjuta på årskonferensen till 2023 och då fortsatt med sikte på Göteborg!
 
Den 7 april 2022 hålls vårt årsmöte som planerat och i samband med det bjuder vi kostnadsfritt på en eftermiddag med intressanta föreläsningar och samtal via Zoom! Häng med oss mellan 13.00 och 16.00 och sedan årsmöte klockan 16.30!
 
Styrelsen,
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

2022 - Inställd konferens

Temat för årets konferens var:
Specialistkompetens- från vubbad psyksyrra
till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

 

Årskonferensen 2022 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård
och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.  

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma sjuksköterskor inom psykiatrisk vård från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.


Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se