PRF Konferens 2020 banner
PRF Konferens 2020 logotyp

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
hälsar välkommen till Årskonferens 2022!

7-8 april på Hotell Riverton i Göteborg 
 

Temat för årets konferens är:
Specialistkompetens- från vubbad psyksyrra
till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

 

Årskonferensen 2022 är en tvådagarskonferens som berör sjuksköterskor i psykiatrisk vård
och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.  

Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är återkommande en viktig del av våra konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma sjuksköterskor inom psykiatrisk vård från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

 

Äntligen får vi träffas fysiskt!
Välkomna till en spännande konferens i Göteborg den 7-8 april 2022

Konferenssidan uppdateras fortlöpande


Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF
psykriks.se